LARMAS VIA 112

Maglehems Frivilliga Brandkår är en förening som drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm.

Kåren har 13 aktiva brandmän och en styrelse på 9 personer som leder brandkårens verksamhet.
Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar. Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras till alla typer utav 1a hands larm utan kemolyckor inom ett område på 6-7 km från byn. Inom detta område räknar vi med att vara snabbare på plats än Degeberga Deltidsbrandkår och med en lokal- och personkännedom som kan vara av största vikt vid olyckan.

De 700 medlemmarnas medlemsavgifter + sponsring och bidrag gör att vi kan inköpa materiel och underhålla fordon och utrustning samt våra lokaler. Allt äger föreningen själva.

Maglehems Frivilliga Brandkår