Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

LARMAS VIA 112

Maglehems Frivilliga Brandkår är en förening som drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm.

Kåren har 13 aktiva brandmän och en styrelse på 9 personer som leder brandkårens verksamhet.
Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar. Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras till alla typer utav 1a hands larm utan kemolyckor inom ett område på 6-7 km från byn. Inom detta område räknar vi med att vara snabbare på plats än Degeberga Deltidsbrandkår och med en lokal- och personkännedom som kan vara av största vikt vid olyckan.

De 700 medlemmarnas medlemsavgifter + sponsring och bidrag gör att vi kan inköpa materiel och underhålla fordon och utrustning samt våra lokaler. Allt äger föreningen själva.

Maglehems Frivilliga Brandkår