Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Brandkårsstugan

Från Cigarrfabrik, Kommunalhus och Kyrkstuga till BRANDKÅRSSTUGA!

cm_brandkarsstugan_MG_2510Med början under 2009 starta Degeberga Församling (Pastorat) arbetet med att se över kostnaderna för alla sina fastigheter inom pastoratet för att kunna minska sina utgifter. Man konstaterade då att nyttjandegraden av kyrkstugorna/ församlingshemmen i Huaröd, Vittskövle, Hörröd och Maglehem hade avsevärt minskat de senaste åren bl.a då man upphörde med barnverksamheten som var stor på -80 talet. Man kom då fram till att det var kanske inte så bra att just kyrkan skulle äga alla dessa samlingslokaler som stod mest tomma i veckorna. Man tillsatte en grupp som skulle lämna förslag på hur en avveckling av dessa lokaler skall gå till. I Hörröd och Vittskövle har man även boende hyresgäst i samma byggnad. Degeberga församlingshem är störst och den som är mest utnyttjad och i bästskick. Man beslöt då att starta med Maglehems Kyrkstuga som var ”enklast” för att se hur man skullekunna avyttra denna på bästa sätt för Församlingen och orten och för verksamheten.

Man diskuterade en försäljning på öppna marknaden som kanske skulle ge bästa ekonomiska vinst men man ville även kunna använda den för kyrkliga ändamål ibland och den ekvationen gick inte ihop. I samband med denna diskussion så starta ett litet ”upprop” från bybor och gamla församlings- bor i Olseröd och Maglehem för att man inte skulle sälja denna byggnaden med tomten mitt i byn tillkanske en sommargäst som ”ingärdade” hela den öppna grönytan. Andra frågor som kom upp var”hur blir det med byagranens placering framöver? Var skall brandmännen parkera sina bilar vid brandlarm? Osv”. Med anledning av allmänhetens ”tyckande” i frågan så kontaktades olika föreningaroch grupper i Maglehem under våren/sommaren 2010 av de representanterna som var utsedda av kyrkan. Frågan kom då bl.a till Maglehems Frivilliga Brandkår om vi skulle vara intresserad av att överta och nyttja byggnaden. Både styrelsen och brandmännen samt andra nära till brandkåren hade naturligtvis följt frågan och sett problemen om byggnaden skulle försäljas till en privatperson.

Detta hade då omintetgjort fortsatta evenemang såsom våra öppna hus, byagranens placering, och vi hade blivit inklämda och utan parkeringsmöjligheter. Under nästan hela 2000 talet har vi i brandkåren diskuterat hur vi skulle kunna få mer lokalutrymme för brandbilarna och den ökande utrustningen, Samt bättre betingelser för vår utåtriktade verksamhet såsom tidningstryckningen, försäljningen och informationen av brandskyddsutrustningen. Vi har diskuterat att bl.a bygga till brandstationen pågaveln mot kyrkan, men kanske mest på skoj sa vi att ”Kyrkstugan skulle passa oss” ! Så när kyrkansrepresentanter presentera sitt arbetsunderlag och önskade ett svar från brandkåren i fråga så var det inget som vi sa ja! till direkt. Vi gjorde en enkät till bl.a brandmännen, styrelsen och andra som jobbar för vår brandkår om man tyckte att vi skulle överta ansvaret och driva denna vidare med allt vad detta innebar i kostnader och arbete men framför allt INTRESSET av att ha byggnaden kvar som samlings- lokal. Nästan en 100% uppslutning fick vi fram och kunde då svara ja! till Kyrkans repsentanter och var då intresserade att gå vidare i frågan där bl.a kostnaden var kårens stora fråga. Den överens- kommelse som båda parter nu har skrivit under är: 1) Köpeshillingen var 1 krona 2) Församlingen skall i framtiden få utnyttja lokalen kostnadsfritt ett 20 tal tillfällen om året för bl.a konfirmations- undervisningen, leksaksprojektet och lite annat. 3) Byggnaden återgår till församlingen utan kostnad om kåren upplöses eller på annat vis verksamheten skulle upphöra. Det vill säga att Brandkåren får inte sälja byggnaden vidare till annan intressent.

5294_88-3,27_Maglehem_Flygfoto_over_byn_1938-800x605

Byggnadens Historia: År 1861 flyttade ett par från Huaröd till byn och byggnde i slutet av 1860 talet denna byggnad till cigarrfabrik. Bakom denna byggnad låg då ytterliga 2 byggnader där den ena var affär och den andra en bostad. År 1874 såldes affären och tobaksfabriken till en ny handlare som senare gick i konkurs. Detta var 1886. Då köptes dessa 3 fastigheter av dåvarande MaglehemsKommun. Handelsboden blev bostad till ”Ringaren”. I det andra blev ”Fattighus”, Cigarrfabriken blevSockenstuga med Komunalsal i Norra gaveln och 2 lägenheter i södra gaveln. Byggnaden ägdes av Maglehems Kommun fram till 1951 då Degeberga kommun övertog ägandet i samband med kommunsammanslagningen. Den användes då fram till 1974 som bostad i södra gaveln åt Karl Kjellberg som i samband med att man inrättat lägenheter i skolan flyttade in dit. I samband med detta förvärvade Maglehems Församling byggnaden och renoverade den och invigde den som Kyrkstuga den 7 nov 1981. Den 27 nov 2010 överlämnades byggnaden under en ceremoni till Maglehems Frivilliga Brandkår som övertog det juridiska ägandet den 1 jan 2011.

Invigning Brandkårsstugan

Maglehems Frivilliga Brandkår skall i första hand använda lokalen för egen verksamhet såsom möten, övningar, träffar, tidningsarbete, förråd och kontor. I andra hand kommer vi att hyra ut lokalen i liten skala för möten för föreningar och privatpersoner. Dock ej som festlokal, galleria, eller konsthall över längre tid. Att hyra lokalen för en kväll kostar framöver 350:- . I övrigt hänvisar vi till Bygdegården då behov finns av att hyra lokal. 

Jerry Eklund / Kårch

%d bloggare gillar detta: