Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Medlem

Tillsammans klarar vi av att driva Maglehems Frivilliga Brandkår!
Medlemsavgiften som utgör grunden för föreningens ekonomi är 150 kr per hushåll och år.

Alla belopp överstigande de 150 kr det kostar att vara medlem förs över till stödfonden.

Alla medlemmar får Brandkårstidningen 3 gånger per år i brevlådan.

Vårt PlusGiro är 85 71 28 – 3

Vänligen skriv namn, adress och din eventuella anknytning till området på inbetalningskortet.

Om du har fritidshus eller på annat sätt koppling till någon adress i vårt upptagningsområde vore vi glada om du vill ange det på inbetalningen. 
Varje år gör vi utdelning av tidning i samtliga brevlådor på en viss utvald gata där vi inte vet att det redan bor en medlem. Om du då får tidningen på annan adress så kan vi spara in lite på tryckkostnaderna. Den adressen kommer stå som adress 2 i medlemsregistret och du kommer inte att få tidningen skickad dit om du inte specifikt anger det.

Vill du göra adressändring eller fråga något kring ditt medlemskap är du välkommen att kontakta oss på medlem@maglehemsfrivilligabrandkar.se

Tack till alla som vill vara med och stödja föreningen!

%d bloggare gillar detta: