Medlem

Tillsammans klarar vi av att driva Maglehems Frivilliga Brandkår!
Medlemsavgiften som utgör grunden för föreningens ekonomi är 150 kr per hushåll och år.

Alla belopp överstigande de 150 kr det kostar att vara medlem förs över till stödfonden.

Alla medlemmar får Brandkårstidningen 3 gånger per år i brevlådan.

Vårt PlusGiro är 85 71 28 – 3

Vänligen skriv namn, adress och mailadress.

Vill du bli medlem?
Skicka ett mail med namn och adressuppgifter till medlem@maglehemsfrivilligabrandkar.se.

Tack till alla som vill vara med och stödja föreningen!