Kalender

VERKSAMHETSÖVERSIKT
DAG   TID VERKSAMHET PLATS

Tors 25 Juni 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)        Brandkårsstugan    
Tis 18 Aug  18.30  Brandkårsövning                       Brandmän 
Tors 27 Aug 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)        Brandkårsstugan    
Tis 01 Sep  18.30  Brandkårsövning                       Brandmän 
Tors 24 Sep 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)        Brandkårsstugan    
Lör 26 SEP 07.30-24.00 KRETSTRÄFF I NÄSUM           Brandmän
Tis 06 Okt  18.30  Brandkårsövning                       Brandmän 
Sön 18 Okt MANUSSTOPP Brandkårstidningen
Tors 29 Okt 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)        Brandkårsstugan    
Tis 03 Nov  18.30  Brandkårsövning                       Brandmän 
Mån 16 Nov – Sön 22 Nov   Utdelning Brandkårstidningar
Tors 19 Nov 19.00 Styrelsemöte (styrelsen).    Brandkårsstugan    
Lör 27 nov 13.30 – 15.00 ÖPPET HUS  ALLA           Brandstation
Tis 01 Dec  18.30  Brandkårsövning                       Brandmän