Kalender

VERKSAMHETSÖVERSIKT
DAG   TID VERKSAMHET PLATS

Tis 17 Aug 18.30  Brandkårsövning           Brandmän
Tis 24 Aug 18.30 Styrelsemöte (styrelsen)       Brandkårsstugan
Tis 07 Sep 18.30  Brandkårsövning          Brandmän
Tors 30 Sep 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)       Brandkårsstugan
Tis 05 Okt 18.30  Brandkårsövning          Brandmän
Sön 17 OKT MANUSSTOPP Brandkårstidningen
Tors 28 Okt 19.00 Styrelsemöte (styrelsen)       Brandkårsstugan
Tis 02 Nov 18.30  Brandkårsövning          Brandmän
Tors 18 Nov 19.00(ny dag Styrelsemöte (styrelsen)   Brandkårsstugan
Lör 27 Nov 13.30 – 15.00 ÖPPET HUS          Brandstationen 
Tis 07 Dec 18.30  Brandkårsövning          Brandmän

 
                                               
 / Jerry Eklund  kårchef