Del 3

Då har denna historieberättelse kommit till slutet av 1950 talet. Del 2 slutade med att kåren under 1958 gjorde 2 utryckningar till samma adress!
Detta är inte så vanligt om det inte är t.ex. någon eldfängd industri såsom sågverk och dess arbete. Som säkert en del av er kommer ihåg från denna tiden så hade brandkåren bara en bil.
Detta var en öppen Ford där brandmännen satt ute längs sidorna. Bilen hade 1957 fått en mindre tank och en liten frontpump som gjorde att man kunde starta brandbekämpningen direkt vid framkomsten. 
Annars var det att leta upp närmsta vattendrag, brunn, eller branddamm med tillräcklig mängd vatten och ställa motorsprutan där och dra slang fram till brandplatsen. Ibland var detta långa sträckor och då fick man ha hjälp av andra kårer med ytterligare slang och motorsprutor för seriekörning .
Som ni förstår var detta ett tidsödande och tungt arbete för brandmännen, detta att få fram vatten i tillräcklig mängd och snabbt, för att förhindra spridning samt att släcka bränderna. Idag har släckbilarna 2-3000 liter med sig och tankbilarna mellan 4 och 10 000 liter. Dessa kan då sättas in direkt vid framkomst. År 1959 ägde brandkåren i Maglehem 800 m 63 mm slang och 80 m 38 mm. Kåren bestod av brandchef + vice brandchef, 2 brandförmän och 14 brandmän.

Den 9 maj – 59 på förmiddagen eldhärjades Eskeröds boställe. Brand hade utbrutit i källaren på boningshuset där man hade äggkläckning. De 2 som först var på brandplatsen var Nils-Gunnar Nilsson som var och sådde på en markbit intill och Sven Eklund som kom på motorcykel. Då dessa anlände brann det igenom trossbottnen mitt på boningshuset. Strax därefter anlände brandbilen och man började lägga ut slang ner till dammen 600 m NV om gården (vid Manders) (man körde ut slangen med brandbilen då denna låg på rullar mitt i bilen). Även Degeberga brandkår var kallad och seriepumpning påbörjades med 2 sprutor. För att skydda ekonomi-byggnaderna så lade Degeberga kåren skum på gavlarna och på luckor som fanns på husen intill för att inte gnistor och strålningsvärme skulle antända husen. Inget i bostadshuset gick att rädda utan lösöre och boningshus brann upp. Detta år kom frågan upp om ytterligare en bil för transport av manskapet och viss utrustning. Denna fråga bordlades av styrelsen. Vid årsmötet valdes Olle Olsson till vice sprutchef efter Eric Borg.1960 valdes August Persson till Ordf efter Nils Brogårds bortgång. Den bordlagda frågan från 1959 om transportbil togs åter upp och styrelsen fick i uppdrag att underhandla och medel ställdes till förfogande. I mars detta år utbröt eldsvåda hos Malte Persson i Trusseröd.

1961 valdes brandchefen Birger Johannesson till ordf efter August Persson och Oskar Hallgren till vice ordf efter Handlare Viktor Andersson. Detta år inköptes transportbilen en Ford Countri-55 (herrgårdsvagn) av en bilhandlare. Denna bil hade tidigare gått hos Hörröds Taxi. Bilen ommålades och utrustades med röd ljus och sirén. Under tiden brandmännen utan ersättning för jobbet byggde till brandstationen öster ut med ytterligare ett garage, stod denna bil i Nils Svenssons garage mitt e mot brandstationen. Tillbyggnaden av garaget blev klar detta år och brandbilen kunde flytta in. Under dessa år ålades kommunerna att hålla Reserv, Skogs och Bygdebrandförsvar. I Maglehems församling var det 10 man i reservkåren och 13 i skogsbrandförsvaret. Sammanlagt i Degeberga Kommun var det ett 120 tal namngivna och arvoderade herrar som ingick från de olika byarna.

1962 den 20 sep eldhärjades lilla Hjortholmen i Österlia

1963 var ett lugnt år på brandfronten. Har inte läst några anteckningar från detta år.

1964 däremot var ett mer händelserikt år för brandkåren. Detta år införde man jour i Maglehems Brandkår. Kåren delades in i 6 jourgrupper med 3 man i varje. Man fick inte lämna byn när man hade jour (kvällar och helger). Jouren gällde inte vardagar på arbetstid!! Man hade jour en vecka i taget. Brandmännen hade ersättning då de hade jour.
Vid årsmötet beslöt man att inköpa en ny motorspruta, en Hebra 900 för 7.500:- Lån för detta skulle tagas i Maglehems Jordbrukskassa.
Låntagare skulle Lantb John Svensson vara med styrelsemedlemmarna som borgenärer.(endast lantbrukare kunde låna pengar i Jordbrukskassan!!).
Maglehems brandkår har till dags datum drabbats av 2 dödsbränder genom tiderna.
Den första var den 9 mars 1964 och den andra var den 9 mars 1994. (exakt 30 år imellan!!!!) Branden den 9 mars 1964 på eftermiddagen var på Maglehems Boställe där 3 barn innebrände i ett nedlagt svinhus. Se separat artikel. Samma år den 17 april utbröt en stor gräs och skogsbrand på heden mellan Drakamöllan och Trollebo. Branden började vid 11 tiden. Branden spred sig över större delen av heden. Maglehems, Degeberga och Brösarps Brandkårer bekämpade branden med bistånd av civilpersoner som skynda till platsen. Husen i Björshus evakuerades då man inte trodde man skulle kunna hejda elden som for fram bl.a. som toppbrand i buskar och träd på heden. Dock hejdades branden av bl.a. privatpersoner och lantbrukare som plöjde runt heden vid Trollebo så att elden inte nådde husen där! På denna tid fanns inte kommunikationsradio mellan bilarna utan man fick köra eller springa till de andra för att kommunicera. På eftermiddagen anlände en del av brandmannafruarna med dricka och förplägnad till brandmännen. Branden var släckt på kvällen. Detta var del 3 av MFB historia.

Jerry Eklund

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: