Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Del 9

När jag börja skriva om kårens historia trodde jag inte det skulle bli så här många delar.

Vi har nu kommit fram till del 9 som börjar 1982. Vid kårens årsmöte i mars slutade Karl Johansson sitt uppdrag som kassör i kåren efter 20 år. Som ny kassör valdes Ingemar Olsson. 
L.A.C (länsalameringscentralen i Malmö) startade upp i dec -81. Den 7 dec -81 upphörde brandkårens telefonvakt i Kristianstad och all kommunikation börja gå över L.A.C. I larmningens barndom ringde man upp den lokala telefonstationen och begärde brandkåren eller brandlarm. Telefonstationen meddela någon närboende som slog larm på brandstationen. Sen kom telefonautomatiseringen på 50 talet och 1956 kom det rikstäckande larmnumret 90 000 som infördes efter hand som telefonstationerna upphörde. 
Larmcentralen i Kristianstad skötte utalarmeringen av brandkårerna i Kristianstads och Östra Göinge Kommun fram till 1981. Kommunikationsradioapparater hade bytts i fordonen och personalen hade fått utbildning på denna nya teknik som nu gällde över hela Skåne. Många minns säkert de stora diskussioner som fördes här uppe i Nord Östra Skåne om larmcentralens personals lokal-kännedom. 

Under 1982 hade MFB 5 larm. 
Det första var den 13 april då ett uthus i Hallavången brann. 
Den 13 juli var det en trafikolycka i Olseröd. 
Larm nummer tre var till en brand i en köksfläkt ute på Köle den 29 juli. 
Den 15 aug orsakade en tröska brand i halmsträngarna under tröskning på ett fält uppe vid Fästan. Gnistor från tröskan antände halmsträngen som kom ut ur tröskan och spred sig sen till de andra halmsträngarna. Ett rådigt ingripande av f.d. brandmannen och tröskföraren John Svensson begränsade skadorna på tröskan och brandkåren kunde släcka halmbranden. 
Veckan senare den 22 aug gick larmet om en trafikolycka på Julebodavägen. 

Under Hösten fick brandkårerna i kommunen information om införande av ”rutnäts systemet” i landet. Hela landet inritades i km stora rutor och märktes upp med ett 4 siffrigt nummer i varje. Vid Riksdagsvalet i sep detta år stod brandkåren vid vallokalen i Bygdegården och informerade om L.A.C och rutnummerindelning. Här delades dekaler ut till fastighetsägarna med rutnumret påskrivit. Dessa rutnummer används även i dag vid komplettering av larmadresser på landsbygden. Ett mycket bra system vid larm då man får en ”dubbel” koll på adressen som då finns i denna 1×1 km ruta.

1983 fortsatte informationen om L.A.C och utdelning av rutnummer genom ”operation dörrknackning” som kårens medlemmar utförde på kvällar och helger inom sitt alameringsområde.

Detta år larmades kåren till endast ett larm som var till en brand på vinden i gäststuga till en sommarstuga på Mittelvägen Norr om Rigeleje den 23 juni (midsommar). En varmvattenberedare var orsak till branden. Branden begränsades till vinden i gäststugan.

Detta år hade Maglehem och Degeberga samövning med orienteringsövning på Primab (idag Pelles) och nere i Blåherremölla. 
Detta året var den förödande branden på Vittskövle sågverk den 17 nov. 

1984 Var då ett mer händelserikt år.
Den 13 feb kom larm om brand i pannrum i Hallavången.
Den 28 mars trafikolycka i Olseröd.
Den 19 april brann en väghyvel i Juleboda. 
Den 9 okt var det en bilbrand på Österliavägen (tjock dimma).
Den 24 okt fellarm till Vittskövle sjukhem. 
Den 13 dec Trafikolycka på Lillehemsvägen.
Den 16 dec trafikolycka i Olserödsbacken.

Detta år restaurerade Brandmannen Olle Olsson Goliatsprutan som är kårens första spruta från 1940. Den användes fram till 1964 då en ny motorspruta en Hebra 900 hade inköpts. 

Detta år beslöt man att stötta upp vid bakdagar i Blåherremölla samt vid valborgsbålet i Maglehem. Brandmannen Thorsten Nilsson lämnar brandmannabanan efter 40 år i kåren.

Till ny brandman invaldes undertecknad Jerry Eklund. Detta år stod personalutrymmet med toalett och dusch klart. Man tog 25 kvm från det ena portutrymmet och inredde som det är idag. Det tog 11 år att få dessa utrymmen. Brandstationen stod färdig 1973.

Jerry Eklund

%d bloggare gillar detta: