Om Kåren

cm_MFB_byggnader_MG_2506

Maglehems Frivilliga Brandkår är en förening som drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm.
De 700 medlemmarnas medlemsavgifter + sponsring och bidrag gör att vi kan inköpa materiel och underhålla fordon och utrustning samt våra lokaler.
Allt äger föreningen själva.

Kåren har 13 aktiva brandmän och en styrelse på 8 personer som leder brandkårens verksamhet.
2021 har vi följande brandmän:
Jerry Eklund Kårchef
Martin Eklind Vice kårchef
Per Bengtsson
Bengt Bergman
Christina Hansson
Hans-Inge Hellberg
Håkan Kvist
Björn Lindblad
Arne Melander
Camilla Melin
Bo Olsson
Jens Persson
Alexander Svensson

2021 har vi följande styrelse:
Jerry Eklund Ordf.
Martin Eklind Vice Ordf.
Annika Eriksson Kassör
Bo Olsson Sekreterare
Hans-Inge Hellberg
Per-Erik Jönsson
Björn Lindblad
Anders Bladh

Befattningar:
Revisorer: Birgitta Ponnert Sjöstrand och Per Bengtsson
Revisorssuppleanter: Bertil Henningsson, Bodil Bergman
Valberedning: Håkan Bengtsson och Johan Nordenbladh
Tidningsansvarig: Jerry Eklund och Hans-Inge Hellberg
Medlemsregisterförare: Annika Eriksson
Hemsidan: Camilla Melin
Stugfogde Brandkårsstugan: Eva-Britt & Hans-Inge Hellberg
Hedersledamot: Conny Famm

cm_MFB_fordon_MG_3962Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar. Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras till alla typer utav 1a hands larm utan kemolyckor inom ett område på 6-7 km från byn. Inom detta område räknar vi med att vara snabbare på plats än Degeberga Deltidsbrandkår och då med en lokalkännedom och personkännedom som kan vara av största vikt vid olyckan.

Kåren har mellan 30 och 40 larm om året där 75% är sjukvårdslarm/IVPA (i väntan på ambulans). Vi har 10 övningar om året + ett 10 tal andra uppdrag såsom eldningar, evenemang i bygden och brandberedskap på en kulturgård.
Kåren har en Scania 92 släckbil med 3000 l tank och från vintern 2013 en VW-Pick Up med 380 l tank och pump. Vi har idag en motorspruta Volvo klass 2 (ger 2000l/min) + en Albin bärbar motorspruta som ger 400l/min och 2 st elektriska dränkbara pumpar.

Kåren har i samband med resningen av Byns gran inför den 1:a advent som kåren har ansvar för öppet hus med olika tema. Tipsrunda, brandkunskap, försäljning av brandskyddsmateriel.

brandovn-blaherre-4
Gamla API sprutan vid övning 2006 (Matin o Lennart på bilden) ersattes 2008 av en Volvo klass 2 motorspruta
brandovn-blaherre-3
Gamla släckbilen Volvo 614 -76a byttes ut 2008.


Eldning av bastun nere i Blåherremölla 2006

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: