Historia

Kort om Maglehem

Maglehems Frivilliga Brandkår bildades 1940 i byn Maglehem i Skåne, längst söderut i Kristianstads kommun. Byn ligger mitt i mellan Kristianstad och Simrishamn utmed väg 19 mitt i Hanöbukten.
Maglehems församling består av byarna Maglehem, Olseröd och Lillehem. Församlingen har omkring 560 fastboende innevånare. Under sommarmånaderna stiger siffran till över 2000 st!
Inom församlingen har vi ”orter och platser” så som: Blåherremölla, Drakamöllan, Björshus, Eskeröd, Trusseröd, Folkestorp, Juleboda, Holmen, Nyagrop, Degeberga sommarby, Hallavången ock Köle. Maglehem var egen kommun fram till 1951 då man gick upp i ”storkommunen” Degeberga.
Nästa kommunsammanslagning skedde 1974 då Maglehem uppgick i Kristianstad Kommun.
Vad är då Maglehem känt för? Jo vi har fabriken som gjorde Pelles Pizza, på 50 talet hade vi en av Sveriges största fruktodling Blåherremölla. Vi har den årliga konstrundan i påskhelgen där ortens många konstnärer får besök.
Andra saker som har satt Maglehem på kartan är inspelningen av Tvs adventskalender ”Broster Broster” 1971. 
I Maglehem finns Blåherremölla Galleri, Kafé & Museum, Solgårdens café och pensionat, ramverkstad, elfirman Allt i El, Golvfirman Epoxia, veterinär Schönbeck, byggmästare Stadler, samlingslokal bygdegården, ett antal lantbruk, firman ”Allfixaren”, kooperativt dagis Magleladan. 

Maglehems Frivilliga Brandkår

Maglehems Frivilliga Brandkår grundades som en frivillig brandkår 1940.
Man tecknade då släckningsavtal med Maglehems kommun och Brösarps kommun.
1943 inköpte kåren sin första brandbil. De första åren hade man endast en motorspruta.
1945 inköptes en Ford V8 lastbil – 38 och byggde om den till öppen brandbil. Denna bil hade man fram till 1972 då man inköpte en Ford – 47 med dubbelhytt och med 2000 l tank Släckningsavtal hade man med Brösarps kommun fram till 1955 då dom skaffade egen brandkår.
1951 då Maglehems kommun upphörde teckna man släckningsavtal med Degeberga kommun som gällde fram till och med kommunsammanslagningen till Kristianstads kommun 1974.
Kåren har alltid varit en frivillig kår. Dock hade man under några år under 1960 talet jour på kvällar och helger. 
1962 införskaffades en andra brandbil så kåren hade 2 brandbilar och en motorspruta. 
1973 fick man nuvarande brandstation. 
I samband med kommunsammanslagningen 1974 så byttes de båda gamla brandbilarna ut mot en nyare och modernare Volvo Snabbe brandbil. Då man ingick i Kristianstads kommun blev man ett kommunalt brandvärn för att sedan under 80 talet bli kommunalt räddningsvärn utan beredskap. Kommunen stod för utrustningen och brandmännen hade ersättning för övningar och larm. Kåren har haft mellan 12 – 16 man i utryckningsstyrkan.

Den 31 dec 1989 upphörde Maglehems Frivilliga Brandkår som ett kommunalt räddningsvärn och lades ner i samband med att kommunen gjorde en stor omorganisation av räddnings-tjänsten som innebar att 6 räddningsvärn och 2 deltidsbrandkårer i kommunen lades ner.
Men Brandmännen i Maglehem och andra bybor accepterade inte detta utan startade om Maglehems Frivilliga Brandkår igen och inköpte brandbilen dom haft tidigare och hyrde in sig i brandstationen igen. I och med detta startade den ideella brandkåren som finns idag.
Den drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm. De ca 700 medlemmarnas medlemsavgifter + sponsring och bidrag gör att vi kan inköpa materiel och underhålla fordon och utrustning samt våra lokaler. Allt äger föreningen själva. 

Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar. Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras till alla typer utav 1a hands larm utan kemolyckor inom ett område på 6-7 km från byn. Inom detta område räknar vi med att vara snabbare på plats än Degeberga Deltidsbrandkår och då med en lokalkännedom och personkännedom som kan vara av största vikt vid olyckan. 
Kåren har mellan 5 och 10 larm om året. Vi har 10 övningar om året + ett 10 tal andra uppdrag såsom eldningar, evenemang i bygden och brandberedskap på en kulturgård.
Kåren har en Volvo 613 släckbil med 2000 l tank och en Volvo C 303 terrängbil med 380 l tank och pump. Kåren har även en klass 2 API motorspruta.
Kåren har 13 aktiva brandmän och en styrelse på 9 man som leder brandkårens verksamhet.
Kåren har i samband med resningen av Byns gran inför den 1:a advent som kåren har ansvar för öppet hus med olika tema. Tipsrunda, brandkunskap, försäljning av brandskyddsmateriel.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: