Stödfond

Stödfonden inrättades 2008 då det framkom att vissa medlemmar ville sätta in en ”extrakrona” till kåren. Göran Arlefalk som då var brandman i kåren kom på den förträffliga ideén om att inrätta en ”Stödfond” där medel kunde sättas in, utöver medlemsavgiften. Denna stödfond har under åren möjliggjort investeringar, inköp av personlig utrustning och larmutrustning som vi annars inte kunnat göra. Så alla gåvor och ”dubbelinbetalningar” av medlemsavgifter går in på stödfonden. 2019 inbringade den omkr 29.000 kronor.

STORT TACK TILL ALLA SOM BIDRAR!