Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

2020

LARM 2020

Larm 1: 2020-01-08 kl 15:54 IVPA/sjukvårdslarm Lillehemsvägen Maglehem.
Håkan, Arne, Björn o Jerry ryckte ut. Hans-Inge kom också men stanna på station.

Larm 2: 2020-02-25 kl 03:08 IVPA/sjukvårdslarm Lökarödsvägen.
Alexander, Tina, Camilla o Jerry ryckte ut. Hans-Inge, Björn kom också men stanna på station.

Larm 3: 2020-02-29 kl 03:50 IVPA/Sjukvårdslarm Holmen.
Alexander, Tina o Jerry ryckte ut. Jens, Hans-Inge o Håkan kom också men stanna på station. 

Larm 4: 2020-03-02 kl 15:02 Automatiskt brandlarm Grahns i Åhuskärr. (ingen brand).
Degeberga återställde larmet Ingen åtg för MFB. Hans-Inge, Camilla o Jerry ryckte ut.

Larm 5: 2020-03-08 kl 10:43 IVPA/sjukvårdslarm Maglehems Kyrka vid Högmässa.
Tina, Camilla, Hans-Inge o Jerry ryckte ut. Martin o Jens kom också men stanna på station.

Larm 6: 2020-03-17 kl 22:00 IVPA/Sjukvårdslarm Ö.Stenshult.
Misstänkt Covid-19 (var inte det!) Tina, Camilla, Jens o Jerry ryckte ut. MFB första Cov-19 larm Tina o Camilla klädde sig i full skyddsutrustning och gick in till den sjuke. Ambulansens pers klädde sig i full skyddsutr och tog med honom. Det var inte Covid -19! Arne kom också på larmet men stanna på station.

Larm 7: 2020-03-31 kl: 19:31 Soteld Jägarhusen Segesholm.
Vi hjälpte Degeberga med att rensa eldstaden samt kontrollera runt om murstocken. Hans-Inge, Pelle, Alexander, Arne, Jerry, Jens, Björn o Camilla åkte med båda bilarna. Tina kom också men vände hem igen.

Larm 8: 2020-03-31 kl 20:09. Fick vi larm igen då vi lämnat Sotelden. Jens, Björn o Camilla i 1950 var i Österlia på väg hem och Jerry, Hans-Inge, Arne, Pelle och Alexander i släckbilen 1910 skulle precis svänga ut på Segesholmsvägen när vi fick larmet i bilen: Automatiskt brandlarm Behandlingshemmet Kärrfästevägen. Vi kvitterade och svängde höger mot Vittskövle istället för att åka hem. Degeberga kåren fick snabbt packa ihop sina grejor. Vi kom fram till behandlingshemmet där vi hörde brandlarmet ljuda och alla personer var samlade på gården. Vi kontrollerade runt hela byggnaden och inne efter rök o brand. Degeberga kåren kom och tysta larmet och sen hjälptes vi åt att kolla samtliga deckare och larmknapparna i byggnaden. Hittade inget fel. Anläggningsskötaren kom till platsen och vi lämnade.

Larm 9: 2020-04-04 kl 22:20 (lördag kväll) Brand ute Gaddaröd. Visade sig vara på Rävla.
Person som kom körande på Gaddarödsvägen såg ljussken inne i skogen och larmade 112. När vi och Degeberga kom fram visade sig det att ägaren tänt på sin ”skitbunke” på kvällen utan vara medveten om att man inte får elda efter mörkrets inbrott. Han hade inte hellre ringt och meddelat att han skulle elda. Han skämdes rätt så mycket när 4 st brandbilar kör upp vid hans brasa på lördagskvällen. Utryckande var Björn, Camilla, Martin, Jerry, Hans-Inge, Arne, Pelle. Tina kom också men vände hem igen.

Larm 10: 2020-04-11 kl 08:25 (Påskafton) IVPA/ Hjärtstopp Holmen.
Tyvärr kunde personen inte räddas. Utryckande: Camilla, Martin, Arne o Jerry. Hans-Inge, Bosse, Jens, Björn o Pelle kom också men vände hem igen.

Larm 11: 2020-06-07 kl 11:22 IVPA/ Sjukvårdslarm Blåherremölla.
Jens, Camilla o Arne ryckte ut. Pelle o Martin kom också men stanna på station.

Larm 12: 2020-06-15 kl 17:52 Automatiskt Brandlarm Behandlingshemmet Åhultsvägen.
Utlöst vid matlagning. Ingen brand. Återställning. Martin, Jerry, Pelle, Camilla, Björn i släckbil 1910 samt Bosse o Hans-Inge i 1950 ryckte ut.

Larm 13: 2020-06-15 kl 21:34 IVPA/Sjukvårdslarm Kölevägen. (2a larmet samma kväll)
Utryckande Björn, Hans-Inge, Jerry o Tina. Martin kom också men stanna på station.

Larm 14: 2020-06-29 kl 19:59 IVPA/Sjukvårdslarm Roteholm.
Uppringaren uppgett felaktig adress, så man knackar upp folk i huset 150 m därifrån som var helt ovetandes. Uppringaren trodde inte vi skulle komma så snabbt, då dom hade sagt att man möter upp till SOS. Men ingen mötte upp! Hitta rätt adress efter 6-7 min. (stickväg från huvudvägen). Utryckande var Tina, Arne, Camilla och Jens. Pelle, Martin, Hans-Inge o Björn kom också på larmet men vände hem igen.

Larm 15: 2020-07-20 kl 10:54 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda.
Utryckande Tina, Arne, Björn o Jerry.  Martin o Bengt kom också på larmet med vände åter.

Larm 16: 2020-08-03 kl 06:20 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda.
Utryckande var Björn, Bosse o Jerry.  Tina kommer till platsen då hon var i närheten och hörde larmet och såg brandbilen.

Larm 17: 2020-08-09 kl 17:33 IVPA/Sjukvårdslarm Hallavången.
Varm dag, kanske vätskebrist blodtrycksfall. Rättade till sig under vår vistelse. Utryckande Hans-Inge o Jerry. Jerry hade precis satt sig till bords ihop med vänner på Solgården när larmet gick. Övriga av restaurangens gäster undrade vad som hände då jag lämnade i en hast och det tutar i hela byn. Restaurangägaren Anders förklarade för övriga gäster vad som skedde och när jag återkom till restaurangen igen efter 40 min möttes jag av applåder av gästerna för min snabba insats.

Larm 18: 2020-08-12 kl 19:43 Trafikolycka Dämmemöllevägen.
Maglehemsstyrkan blev vända då det visade sig att olyckan hade skett Norr om Golfbanan och var av enklare art. Utryckande var Björn, Camilla, Tina, Martin o Hans-Inge.

Larm 19: 2020-08-15 kl 20:26 IVPA/sjukvårdslarm Holmen.
Utryckande var Hans-Inge, Jens o Camilla. Jerry, Martin, Björn och Tina kom också men stanna kvar på station.

Larm 20: 2020-08-18 kl 14:43 Drunkning havet vid Holmaboden.
17 åring hade dragits ut av undervattenströmmarna ut i havet omkr 5-700 m. Hade svårt att ta sig in. Kamraten larma Räddningstjänst och sjöräddning från Kivik o Åhus samt räddningshelikoptern från Everöd. När vi nådde fram var han 300 m ut och på väg in omkring 100 m söder om där han gick i. Allt gick bra. Utryckande var Tina, Hans-Inge o Jerry. Martin, Bengt o Bosse kom också men stanna på station.

Larm 21: 2020-08-18 kl 15:01 Nytt Larm precis när vi skall lämna Holmaboden. IVPA/Sjukvårdslarm Lillehemsvägen i Maglehem. Utryckningskörning ihop med Degebergakåren från Holmaboden upp i byn. Ambulansen lastade patienten. Ok. Utryckande var samma Tina, Hans-Inge o Jerry.

Larm 22: 2020-08-21 kl 10:26 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda.
Utryckande var Hans-Inge, Björn, Camilla och Jerry. Bengt kom också men stanna på station.

Larm 23: 2020-08-26 kl 10:06 Singelolycka väg 118 Köle.
Denna olycka som inte var en olycka utvecklade sig till olovlig körning, Drogfylleri, oförsäkrad o oskattad bil. Sjuka mamman fick tas omhand av ambulans då hon inte kunde själv ta sig därifrån. Sonen skulle transportera sin mor till vårdcentral. Utryckande var Björn, Bosse, Martin o Jerry.

Larm 24: 2020-08-31 kl 08.00 Fellarm.
Jerry, Arne, Camilla, Björn, Jerry, Bengt o Bosse kom på larmet. Vi felsökte men något hade utlöst larmet. Vi gick hem igen.

Larm 25: 2020-08-31 kl 10:30 IVPA/sjukvårdslarm Medvetslös person. Sockenvägen i Maglehem.
Mötte hemtjänsten på gården som sa att personen är livlös. Vi påbörjade Hjärt o Lungräddning och satte på hjärtstartare. Vi höll på med D-HLR ihop med Degebergakåren tills ambulansen dök upp. Återupplivningsförsöket avbröts då. Utryckande var Camilla, Arne, Hans-Inge och Jerry. Tina kom också till platsen. Bengt o Bosse kom också på larmet men stannade på station.

Larm 26: 2020-09-06 kl 08:08 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda.
Utryckande Martin, Camilla, Tina o Jerry.

Larm 27: 2020-09-20 kl 19:47 IVPA 4-hjulingsolycka i Vasakärr.
Person vält med 4-hjuling. Utryckande var Jens, Arne, Björn o Bosse.  Jerry kom också på larmet men vände hem igen.

Larm 28: 2020-09-30 kl 10:06 Dieselutsläpp från bränsletank lastbil Maglevägen.
En lastbil skulle svänga in på Fästevägen vid f.d prästgården och rev sönder sin bränsletank på den spetsiga gränsstenen. Föraren backa tillbaka och ställde bilen på gruset vid Maglegårda och larma112. Vi satte under hinkar vi hade med oss samt hämtade på kyrkogården samt lade ut absorberingsmedel för att hindra dieseloljan rinna ner till bäcken. Vi fick hjälp av Degebergakåren och Kristianstad med att samla upp 350 liter diesel. 250 liter rann ut på marken innan vi nådde fram. Marken sanerades sen på eftermiddagen. Man grävde bort 25 ton från vägkanten och där bilen hade stått. Sen lades ny materiel på. Klart på kvällen. Utryckande var Bengt, Jerry, Björn, Hans-Inge o Camilla.

Larm 29: 2020-10-03 kl 13:14 Brand i villa Lillehemsvägen i Lillehem.
Snabb insats av MFB brandmännen med pulversläckare vid framkomsten som dämpade branden i gaveln inne i rummet. Panelen utvändigt revs ner för att komma åt och släcka i väggen och takfoten. Den snabba insatsen från oss och Degebergakåren räddade huset så man kunde bo kvar. Utryckande var Bengt, Jens, Pelle, Camilla o Björn.

Larm 30: 2020-10-05 kl 14:41 Utsläpp farligt ämne Bökevägen vid Böke Gård.
Gårdens lantbrukare hade kommit på Bökevägen med ogrässprutan som rymmer 1000 liter sprutmedel som gick sönder så all vätskan rann ut på vägen o ner i Bökebäcken som rinner under väg 19 ut mot Åhuskärr. Vi sanerade på vägen men döda fiskar flöt upp i bäcken. Man försökte dämma upp bäcken ute på åkern innan väg 118 och pumpa på eftermiddagen. Stort pådrag av Miljö o Hälsa. Arbetet (Degebergakåren) höll på till vid 19 tiden på kvällen. Utryckande var Björn, Bengt, Camilla, Hans-Inge, Bosse o Jerry.

Larm 31: 2020-10-14 kl 02:25 IVPA/Sjukvårdslarm Sockenvägen i Maglehem.
Utryckande var Tina, Camilla, Björn o Jerry denna kalla blåsiga natt. Arne, Hans-Inge o Jens kom också på larmet men vände hem igen till sängen.

Larm 32: 2020-10-15 kl 17:15 IVPA/Sjukvårdslarm Hästhagen.
Utryckande var Björn, Camilla, Tina o Jerry.Även Martin, Arne o Hans-Inge kom på larmet men stanna på station.

Larm 33: 2020-10-27 kl 06:35 Brand Ute, Övrigt. Sockenvägen i Olseröd.
Vi blev stoppade över telefon precis när vi körde ut ur brandstationen. Ingen brand. Utryckande: Björn, Camilla, Bosse, Jerry, Hans-Inge. Tina kom också men stannade på station. Alla gick vi hem och åt frukost.

Larm 34: 2020-11-13 kl 15:41 IVPA Gaddaröd
Personen hade bättrat sig under tiden men fick följa med ambulsen. Utryckande: Tina, Martin och Jerry. Även Hans-Inge kom men stannade på stationen.

Larm 35: 2020-12-05 kl 10:55 IVPA Maglehems by
Patienten åkte med ambulansen till CSK för kontroller. OK. Utryckande: Martin, Jerry och Tina. Även Pelle, Hans-Inge, Bengt och Camilla kom på larmet men stannade kvar på station.

Larm 36: 2020-12-16 kl 00:17 IVPA Maglehems by
Patienten fick åka med ambulansen in för kontroll. Hemma igen på dagen sen. Utryckande: Tina, Camilla och Jerry. Även Hans-Inge kom på nattlarmet men stannade på stationen.

/Jerry Eklund Kårchef

%d bloggare gillar detta: